VoIP

IP Üzerinden Ses (Voice Over IP , VoIP) 

Internet ağları üzerindeki kullanıcı sayılarının artması ve buna bağlı olarak uygulamalardaki her geçen gün artan çeşitlilik, ağ trafiğinin ve kullanıcı isteklerinin artmasına neden olmuştur. Bunların sonucu olarak bütünleşik sistemler olarak isimlendirilen; data, ses ve görüntü’nün aynı hat üzerinden iletilmesini sağlayan yapılar kullanılmaya başlanmıştır. Bütünleşik servislerin ilk adımı olarak VoIP teknolojisi karşımıza çıkmaktadır.

IP üzerinden ses (VoIP), IP üzerinden ses iletimi için kullanılan bir protokoldür. Başka bir deyişle, sesli görüşmeleri Internet veya bir bilgisayar ağı üzerinden yönlendirebilen teknolojidir. Pratikte ise, VoIP için tasarlanmış sunuculara özel telefon adaptörleri ile bağlanarak internet üzerinden normal telefon görüşmesinin yapılmasını ifade eder. VoIP; IP Telefonu, Internet telefonu ve Genişband telefon olarak da bilinir.

İlk VoIP uygulaması, 90’lı yıllarda yaygın olarak kullanılan ve Internet kullanıcılarının, özel olarak donatılmış PC’ler ya da normal telefonla bu PC’ler arasında ücretsiz telefon görüşmesini sağlayan bir uygulama şeklinde idi. Bu uygulama, uluslararası ya da uzak mesafe görüşmelerinde tasarruf sağlayan olağanüstü bir yöntemdi.

Düşük kalitesine rağmen kullanıcılar, VoIP teknolojisinden önceki bu uygulamayı, uzak mesafe ve uluslararası görüşmelerde tasarruf sağlamanın iyi bir yolu olarak değerlendirdiler. Zamanla, yönetilen IP ağları üzerindeki ses kalitesi, telefon şebekesi üzerindeki ses kalitesi ile eşit hale geldi. Telefon şebekelerinde ses haberleşmesi için 64 Kb/ps kullanılır iken, yeni ses kodlamalarına sahip VoIP teknolojisi ile, kabul edilebilir ses kalitesi sağlamak için sadece 8 Kb/ps’a ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle IP ağları, telefon şebekelerine kıyasla daha verimli bant genişliği sağlamaya başladı.

Makalenin devamı için Dr. Cebrail Taşkın ile irtibata geçiniz.