Video Konferans ve Uygulamaları

Globalleşen dünyada, rekabette avantaj kazanmak için bilgi teknolojilerinden yararlanmak zorunlu hale gelmiştir. Şirketler ulusal sınırların ötesinde, dünya pazarlarındaki dev rakiplerle rekabet edebilmek zorundalar. Bilgi teknolojileri, günümüz işletmelerine rekabette avantajın anahtarını sunuyor.

 

Video Konferans sistemleri ile, birbirlerinden çok uzakta bulunan kişiler, karşı karşıya imiş gibi yüz yüze iletişim kurabilir, bu sayede önemli iş görüşmeleri için uzun iş seyahatleri yapma gereksinimi büyük ölçüde ortadan kaldırabilirler.

Video konferans, farklı noktalardaki insanların bir araya gelerek yüz yüze görüşmek için bir ofisten diğer ofisteki insanlarla gerçek zamanlı olarak toplantı, eğitim, konferans yapabilme imkanları sunmaktadır. Diğer ofis ve şube çalışanları ile karşılıklı olarak tartışabilme, ortak çalışma ve veri paylaşımını (sunum yapma, teknik çizimler, bütçe dosyaları) yapabilmektedir. Hatta ortak çizim veya uygulamayı karşılıklı olarak kullanabilmektedirler. Katılımcılar, mikrofon ve kamera vasıtasıyla diğer noktalarda bulunan insanlara kendilerini ifade ederken, karşıdan gelen görüntü ve sesi almak için televizyon veya bilgisayar monitöründen faydalanmaktadırlar.

Makalenin devamı için Dr. Cebrail Taşkın ile irtibata geçiniz.