Standardizasyon ve Uluslar Arası Standartlar

Standartlaştırma çalışmaları sonucunda ortaya çıkan onaylı belgeye “standart” adı verilmektedir.

Bir standart organizasyonu (aynı zamanda standart kurulu, standart geliştirme organizasyonu veya SDO), kendi dışındaki geniş kullanıcı kitlelerini ilgilendiren konulardaki standartları geliştiren, koordine eden, yürürlüğe koyan, güncelleyen, düzelten, yeniden yayınlayan, yorumlayan ve devam ettiren kuruluştur.

Çoğu standart organizasyonu yukarıdaki nedenlerle kurulmuştur. Ancak bazı durumlar vardır ki, bir organizasyonun kendi içerisinde kullanmak için geliştirdiği teknolojilerin endüstri tarafından kabul görmesiyle bu organizasyon kendiliğinden standart koyucu konumuna gelebilmektedir. Bu durum Hayes tarafından geliştirilen modem standardında, Apple tarafından geliştirilen TrueType font standardında ve HP tarafından yazıcılar için geliştirilen PCL protokolünde görülmüştir.

Normalde standart organizasyonu terimi, zaten standart organizasyonu kimliği taşıyan organizasyonları, bu işe bağış yapanları, bu işteki maddi kaynakları yönetenleri, üyeleri ve katkıda bulunanları kapsamamaktadır.

Uluslararası standart organizasyonları, uluslararası geçerliliği olan standartları geliştiren organizasyonlardır.

Birçok uluslararası standart organizasyonu bulunmaktadır ancak en çok tanınan üç organizasyon International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC), ve International Telecommunication Union (ITU) organizasyonlarıdır.

Makalenin devamı için Dr. Cebrail Taşkın ile irtibata geçiniz.