Senkron Dijital Hiyerarşi (Synchronous Digital Hierarchy, SDH)

SDH ve SONET haberleşme şebekelerinde single mode fiber üzerinden iletim için standartları belirler ve sayısal iletişim için saat tabanlı standart bir çerçeveleme tanımlar. SDH’ in tanımladığı standart fiziksel katman teknolojisi, dünyanın çeşitli yerlerinde uzak mesafe telefon şebekeleri ve data şebekeleri tarafından kullanılmaktadır.

SDH’in temel işlevi, TDM, ATM, Frame Relay, Ethernet ve diğer farklı servis tiplerine sahip müşteri sinyallerini, senkron optik sinyallerle çoğullanacak olan uygun data yüklerine eşlemesidir [6]. SDH, farklı üreticiler tarafından üretilen ekipmanlar ve farklı taşıyıcı şebekeler arasında birlikte uyumlu çalışmayı sağlamak için transmisyon standartları ailesini tanımlar. Standartlar arayüz hızlarını, çerçeve formatını, işletme, yönetim, koruma ve birçok özellik için başlık tanımlamayı içerir.

SDH, protokol mimarisinde katman 1 olarak görev yapmasına rağmen yığının en altında değildir. SDH’in altında genellikle zaman bölmeli çoklama (Wavelength Division Multiplexer, WDM) bulunur. Şekil 1’de bu durum gözükmektedir.

Makalenin devamı için Dr. Cebrail Taşkın ile irtibata geçiniz.