Projeler

 • Yapay Zeka temelli 3 boyutlu (3D) Şehir Modelleme ürününün geliştirilmesi
 • Doğu Karadeniz Bölgesi 3 Boyutlu Taşkın Analizi projesi
 • Marmara Bölgesi 3D Hava Kalitesi Projesi
 • Özel Çevre Koruma Bölgelerinin 3D Modellemesi ve Analizi Projesi
 • 3D Dijital Mimari projelerinin devreye alınması
 • Singapur’dan Fransaya uzanan SeaMeaWe-5 Denizaltı Kablo Projesi
 • Yunanistan üzerinden yeni yurtdışı bağlantı projesi
 • Bugaristan-Strandja üzerinden yeni yurtdışı bağlantı projesi
 • Yurtdışı Ses Santralinin Budapeste’den Türkiye’ye taşınması
 • IP/MPLS Şebekesinin yenilenmesi
 • Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM) Projesi
 • Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) Projesi
 • IT Servisleri Yönetimi Projesi
 • Entegre Haberleşme Servisleri Projesi
 • Network ve IT varlıklarının yönetimi Projesi
 • Teknoloji Grubu Strateji, İş Planlama ve Yatırım Planlama Projeleri
 • Operasyon Harcamalarında verimliliğin sağlanması, arTTır projesi
 • İş süreçlerinin tekilleştirilmesi projesi (mozaik)
 • Türk Telekom Teknoloji Grubu Transformasyonu Projesi
 • Teknoloji Grubu Proje Yönetim Standartlarının Oluşturulması Projesi
 • 8 port Gigabit Ethernet Fiber Switch Geliştirilmesi ve üretilmesi
 • Mobil/Elektronik Sağlık Projeleri: Mobil Kişisel Sağlık Kaydı (mePHR) platformu, Diyet Hamilelik ve Bebek mobil uygulamaları, Kronik Diyabet Hastalığı mobil uygulamaları, Kan Bağışı mobil uygulamaları, Mobil Sağlık Platformu ile Evde Kronik Diyabet Hasta Bakımı ve Takibi TEYDEP Projesi, Diyetick Diyet Uygulaması ürününün geliştirilmesi ve lansmanı
 • Akıllı Sistem Projeleri: Anadolu Medeneyetleri Müzesi Mobil Müze Uygulaması, Artırılmış Gerçeklik Yazılım Geliştirme Kit’i, TTLife Mobil uygulama projesi,TTNET Wifi Nerede Projesi, WiFi Direct ile Kolay multimedya paylaşımı, Mobil Oylama, Akıllı Mobil cihazlarda Arkaplan Reklam Gösterme
 • Siber Güvenlik Projeleri: Ağ Altyapıları Test Platformu (NISTT), Kurumsal Siber Güvenlik Platformu, Güvenli mikro Kernel- İştetim Sistemlerinin Sanallaştırılması
 • Türkiye’nin ilk 8 port Gigabit Ethernet Fiber Switch’inin geliştirilmesi
 • Hosted LMS Projesi iş geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, Business case hazırlanması, İş gereksinimlerinin belirlenmesi, iş ortaklarının belirlenmesi, Teknik şartnamenin yazılması
 • Fatih Projesi için TT çözüm dokümanının oluşturulması, Güney Kore, İngiltere, Portekiz ve Finlandiya örneklerinin araştırılması
 • Online Eğitim pazarının ve ekosisteminin araştırılması, TT online eğitim değer zincirinin ve vizyonun oluşturulması ve yapılacak projelerin belirlenmesi
 • ODTÜ ile birlikte “Yeni Fikirler Yeni İşler” İnnavosyon Yarışması düzenlenmesi ve TT Grubunun aktif olarak katılımının sağlanması
 • ÇifTTçi Call Center projesinin geliştirlmesi, birlikte çalışılacak iş ortağının belirlenmesi ve iş modelinin oluşturulması
 • Kırsal kesime özel iş geliştirme çalışmalarının yapılması, Tarım ekosisteminin araştırılması ve Tarım sektörüne özel yapılacak projelerin belirlenmesi
 • Sağlık alanında Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS) kurulmak üzere çalışmalar yapılması
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve Avea’nın sms ile hava durumu hizmeti sunmak üzere iş birliği protokolü imzalanması
 • Türkiye’de Enerji üretim, iletim ve dağıtım ekosistemin incelenmesi ve yapılacak olası projelerin belirlenmesi
 • WebTV projesinin Arge proejesi olarak başlatılması, İş modelleri ve servise sunulma planlarının hazırlanması ve Ttnet tarafından TiVibu ürünü olarak hizmete sunulması
 • Akıllı Kişisel Asistan projesinin mobil ürün olarak geliştirlmesi ve Avea tarafından sunulması
 • Smart Home Proejesinin başlatılması, demo olarak Cebit 2008’de sunulması, Bağdat Caddesinde Show Room olarak sunulması
 • Berlin Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapılması ve Dai-Labor R&D projelerinin Türkiye’de yapılması için Hacettepe Üniversitesinde ArGe merkezinin açılması ve ortak çalışmaların yürütülmesi
 • Sağlık Bakanlığı Merkezi Randevu sistemiin Kurulması ve AssisTT ile Erzurum’da Çağrı Merkezi açılması
 • Sağlık Bakanlığı İşbirliği protokolünün imzalanması: MHRS, Sağlık.net portali ve Hastanelere Metro Ethernet bağlantılarının yapılması
 • MEB ile TTnet Vitamin projesinin yapılması
 • IPTV içerik çalışmalarının yapılması ve olası içerik sağlayıcılarının belirlenmesi
 • IPTV regülasyon çalışmalarının yapılması
 • IPTV yayın merkezinin kurulması için gerekli teknik çalışmaların yapılması
 • IPTV pazarlama ve satış stratejilerinin belirlenmesi
 • IPTV hedef kitlesinin belirlenmesi için Pazar araştırmasının yapılması
 • IPTV Stratejisi, İş Modelleri ve Servise sunulma planlarının hazırlanması
 • IPTV hizmetinin mevcut DSL altyapımız üzerinden verilebilmesi için teknik çalışmaların başlatılması, deneme sistemlerinin kurulması ve Ön Şartname hazırlanması
 • Free Space Optic (FSO) teknolojisinin araştırılarak Türkiyede uygulanabilirliliğinin araştırılması, testlerin yapılması ve FSO raporunun yazılması
 • IP Telefonu hizmetinin Organize Sanayi Bölgeleri, KOBİ’ler ve Üniversitelerde verilebilmesi için  IP Telefonu Projesinin başlatılması ve Türk Telekom Kampüsünde deneme sistemlerinin kurulması
 • Metro Ethernet Projesinin çalışmalarının başlatılması, Teknik Şartnamesinin yazılması, deneme sistemlerinin kurulması ve projenin hayata geçirilmesi
 • Türk Telekom’un katıldığı Bilişim Fuarı organizasyonlarının yapılması, standların kurulması ve her türlü teknik koordinasyonun yapılması
 • NATO 2004 istanbul toplantılarına ilişkin her türlü telekomünikasyon altyapı çalışmalarının yapılması ve teknik koordinasyonun sağlanması
 • 2003 yılında alımı yapılan Video Konferans ürünlerinin daha aktif ve planlı işletilmesi amacıyla IDC merkezinde sunucu mimarilerinin kurularak Çoklu Video Konferans yapılması olanağının sağlanması
 • TURPAK Şebekesi üzerinden ULAKNET’e bağlı Üniversitelerin Internet bağlantılarının iyileştirilmesi
 • Tellabs DXX – TSDnet Kiralık Devre Şebekesinin  planlanması ve işletilmesi
 • Tellabs DXX  TSDnet Kiralık Devre Şebekesinin, STM-16 SDH temelli LX FOCUS ürünleri ile 2,5    Gbps hızında omurgasının kurulması
 • Newbridge – TSDnet Kiralık Devre Şebekesinin  planlanması ve işletilmesi
 • TTnet Internet Ağı Şebekesinin planlanması ve işletilmesi
 • Pazarlama Dairesinin 2003 yılında ilk defa başlattığı “Maliyete Dayalı Tarife Çalışma komisyonunda”   Bilişim Ağları Dairesi temsilcisi olarak Türk Telekom tarifelerinin hazırlanması
 • RTÜK’ün SKAAS projesi
 • Adalet Bakanlığı UYAP ağının kurulması
 • Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükleri arasında Genişband Internet ağının kurulması
 • Milli Eğitim Bakanlığı Tüm Okulların Internete Erişim Projesi
 • Tarım Bakanlığı- Çiftçi Kayıt Sistemi Projesi kapsamında Tarım Net ağının kurulması
 • PostBank ve PTT işleme Merkezleri Ağının Kurulması
 • TUBİTAK Ulusual Akademik Ağının (ULAKNET) kurulması
 • Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü – Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi-MERNİS ağının kurulması
 • Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi –VEDOP ağının kurulması
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün geniş alan ağının kurulması
 • Devlet İstatistik Genel Müdürlüğünün bölge müdürlükleri ile GSHDSL ve Metro Ethernet temelli DIE ağının kurulması
 • Maliye Bakanlığı Say 2000i ağının kurulması
 • KOSGEB ADSL/GSHDSL ağının kurulması
 • Sağlık Bakanlığı- e-Sağlık Projesi
 • Jandarma Elektronik Muhabere Sistemi -JEMUS ağının kurulması
 • Milli Savunma Bakanlığı Mali Yönetim Sistemleri ağının kurulması
 • Emniyet Genel Müdürlüğü-POLNET, Transpol 2000, Trafik Bilgi Sistemleri (TBS) ve İstihbarat  Ağının kurulması
 • DHMİ Uçak Haberleşme Sistemi, UHF/VHF Telsiz ve Radar İstasyonları ile Esenboğa Kule arasındaki haberleşme ağının tesis edilmesi
 • İş Bankası geniş alan network’ünün kurulması
 • Akbank geniş alan network’ünün kurulması
 • Ziraat Bankasının geniş alan network’ünün kurulması
 • FR, Kiralık Devreler ve IP üzerinden Video Konferans Uygulamaları
 • Sakarya Üniversitesi Kampüs Yerel Ağının ve Geniş Alan Ağı’nın kurulması ve İşletilmesi