Optik Haberleşme

Son yirmi senede PC çağı yaşandı. Artık PC devri sona eriyor ve yerini iletişim çağına bırakıyor. Gordon Moore, her 18 ayda mikroçipler üzerindeki transistörlerin sayısının iki katına çıkacağını söylüyordu. Buna başlangıçta inanmak zor gözükse de, şu an geldiğimiz noktada PC’lerimizin hızının her yıl katlanarak arttığına tanıklık ediyoruz.

Bilgisayar alanındaki hızlı gelişmeler, bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan ağları gündeme getirdi. Ethernet, IP, ATM gibi veri iletişim protokolleri yaygınca kullanılmaya başlandı. Internet’in inanılmaz derecede büyümesi, bilgisayar, Telekom, veri iletişimini, kısacası her şeyi değiştirdi.

Internet’e bağlı bilgisayar sayısı ve trafik, hızlı bir şekilde artıyor. 56Kbps’lık dial-up bağlantılar artık yeterli gelmiyor, her eve ve işyerine genişband DSL (Digital Subscriber Line) bağlantıları sağlanıyor.

Internet trafiği olağanüstü bir şekilde artıyor. 1993 yılında George Gilder “sonraki 25 yıl için, bandgenişliğinin her yıl en az 3’e kat artacak” şeklinde bir kehanette bulunmuştur. Bu ifade o yıllarda inanılmaz ve ölçüyü aşan bir söylem olarak görülse de, fiber optik ağların kapasite ve kullanılabilirliği ile “Gilder Yasası”nın çok daha üstüne çıkılacağını görülmektedir. Şu anki pazar araştırmalarının sonuçlarına bakılırsa ağ kapasitesinin her sene üç katına çıkmasını beklemek yanlış olmayacaktır. Böyle bir trafik yükünü fiber-optik kablolar ile omurgada ancak optik ağlar taşıyabilir.

Makalenin devamı için Dr. Cebrail Taşkın ile irtibata geçiniz.