ISDN

ISDN (Integrated Services Digital Network)

ISDN, Integrated Services Digital Networks’ün baş harfleri ile temsil edilir ve bunlar şu şekilde izah edilebilir;

INTEGRATED; Çeşitli hizmetlerin (ses,veri,görüntü), farklı anahtarlama yöntemlerinin (devre, paket, mesaj) tek bir şebeke tarafından yapılmasıdır. SERVICES; Telekomünikasyon hizmeti sağlayan kuruluşların kullanıcılara sundukları iletişim olanak ve yeteneklerini tanımlar. Söz konusu hizmetler bilginin taşınmasına ve işlenmesine ilişkin taşıyıcı hizmetlerden oluşur. DIGITAL NETWORK; İki yada daha çok nokta arasında iletişimi sağlayan düğümlerin (Santrallar,Çoğullayıcılar, PBX’ler, yoğunlaştırıcılar), bağlantıları kuran iletim ortamlarının ve erişimin sayısal tekniklerle gerçekleştirildiğini vurgular.

Telefon şebekelerinde sayısal teknolojinin kullanılması ile, santralardaki anahtarlama ve santraller arasındaki iletim analogdan sayısala dönüştürülmüş ve böylece oluşan sayısal ağa Bütünleşik Sayısal Ağ ismi verilmiştir.

Makalenin devamı için Dr. Cebrail Taşkın ile irtibata geçiniz.