Asenkron İletim Modu (ATM)

ATM, ses, veri, resim ve video gibi değişik türdeki sayısal verinin hücre adı verilen kısa ve sabit uzunluklu veri paketlerine bölünerek aynı ortamdan hızlı bir şekilde iletilmesini sağlayan bir paket anahtarlama teknolojisidir.

ATM üzerine standart belirleyen ve her biri farklı açılarda odaklanmış üç grup vardır; bunlar ITU, ATM Forum ve IETF’dir. ITU (International Telecommunications Union) ve TSS (Telecommunication Standardization Sector−ITU-T); ATM’in protokollerini ve arayüzlerini tanımlamış ve orijinal standartları belirlemiştir. ATM Forum ise; (daha çok üretici firmaların üye olduğu bir çalışma grubudur) ITU−TSS tarafından tanımlanan standartları geliştirmek ve tüm üyelerinin uyacağı, ürünlerine yansıtacağı standarttı belirlemektedir. IETF; Internet uygulamasında standart belirleyen bir çalışma grubudur. Genel olarak ATM üzerinden IP trafiğinin taşınabilmesi (IP over ATM) üzerine çalışmalar yapmaktadır

Bir ATM ağı, temel olarak uçtan-uca ATM bağlantıları veya arayüzlerince birbirine bağlanmış ATM anahtarlarının bağlantısından oluşur. ATM’in iletim veya anahtarlama birimleri, 53 byte sabit boyutuyla hücre anahtarlama diye adlandırılan, küçük, sabit uzunlukta bilgi paketleridir. Hücreler küçük ve sabit bir boyuta sahip olduğundan, ATM anahtarları hücreleri bir arayüzden diğerine çok hızlı bir şekilde iletebilir.

Makalenin devamı için Dr. Cebrail Taşkın ile irtibata geçiniz.