Artan Bandgenişliği Talebi Nasıl Karşılanacak?

Dosya ve yazıcı paylaşmak amacıyla kurulmaya başlanan bilgisayar ağları, günümüzde elektronik ticaret, kaynak tarama ve araştırma, elektronik posta, ses ve görüntü transferi, video-konferans, Internet bankacılığı, uzaktan eğitim v.b. birçok uygulamanın yapıldığı yüksek hızlı ve geniş alana yayılan uygulamalar haline gelmiştir. Internet’in yaygınlaşması ile birlikte kullanımın gittikçe artması, her geçen gün uygulamaların Internet üzerine taşınmasına ve Internet üzerinden taşınan veri trafiğinin artmasına neden olmaktadır. Internet’in yanı sıra büyük/küçük birçok kurum ya da Şirket kiralık hatlar vasıtasıyla iş görmektedir. Bu hatlar vasıtasıyla kurumlar farklı şehirler ve hatta farklı ülkelerdeki merkezlerini birbirine bağlamaktadır. Dünyada pek çok çalışan, işyerine dahi gitmeden bilgisayarları aracılığıyla bu hatlara bağlanarak çalışmalarını sağlamaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı bilgisayar ağlarında taşınan veri miktarı da üstel bir biçimde artmaktadır. Bu durum sürekli daha fazla bandgenişliği gereksinimini doğurmaktadır.

Artan bandgenişliği talebini karşılamak üzere ‘Telekomünikasyon Ağları’ sürekli değişim geçirmektedir. 1995–2000 yılları arası, IP ile ATM’in çekişmesine sahne olmuş ve bu yıllarda bazı ağ yöneticileri IP şebekesi kurarken, bazıları da ATM ağından yana karar almıştır.  1997’de IETF tarafından kabul edilen MPLS, ATM’in en iyi özelliklerini (hızlı, kolay iletim, yönetim kabiliyeti) ve IP’nin en iyi özelliklerini (her yerde bulunan, ölçeklenebilirlik, esneklik) bünyesine katarak bu tartışmaları sona erdirmektedir. Daha sonra 1999 yılında MPLS trafik mühendisliği kontrol düzlemi teknolojisi Optik çapraz bağlantıları da (Optical Cross Connect, OXCs) kapsayacak şekilde geliştirilmiş ve MPLS’in Optik ağlarda karşılığı olan MPLmS önerilmiştir. 2000 yılında MPLmS’in yeni bir versiyonu olan GMPLS, IETF tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. MPLS tarafından desteklenen yönlendirme ve sinyalleşme protokolleri GMPLS’i desteklemek üzere genişletilerek sadece paket anahtarlama yapabilen cihazları değil aynı zamanda TDM ve dalga boyu anahtarlama yapabilen cihazları da destekleyen bir yapı oluşturulmuştur. GMPLS, MPLS gibi henüz bir standart olarak kabul edilmemiştir ve hali hazırda geliştirilmeye devam edilmektedir. IETF’nin CCMP çalışma grubu sürekli bu alanda çalışmalar yürütmekte, çeşitli RFC’ler ve taslak protokoller yayınlamaktadır.

Makalenin devamı için Dr. Cebrail Taşkın ile irtibata geçiniz.